28.9.2010 Na Svatého Václava do Mladé Boleslavi na Svatováclavské psí ježdění

 28.9.2010 Na Svatého Václava do Mladé Boleslavi na Svatováclavské psí ježdění

Popis trati: Závod se koná v lesoparku Štěpánka. Trať je mírně zvlněná a zatáčkovitá vedená po lesních cestách dostatečně širokých a bezpečných. Závod je jednodenní dvoukolový. Ráno se jede 5km dlouhý okruh a odpoledne sprint na 2km. Vyhlášení vítězů po skončení závodů formou tomboly.

Start: Mladá Boleslav - Lesopark Štěpánka;
Prezentace 7:00-9:00
Startovné 300Kč (150Kč za další start v jiné kategorii); Příchozí 100Kč; děti startovné neplatí

Start 1. kola (5 km) - 10:30
Příchozí - 12:00
Dětská - 12:30
Start 2.kola (2 km) - 13:30

Ubytování: Není zajišťováno

Stravování: Vlastní ve stáncích a okolních restauracích.

Veterinární podmínky: Dle závodního řádu SSPS
- Psi musí být klinicky zdraví
- Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a
třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
- Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
- Veterinární přejímka psů bude provedena v sobotu pri prezentaci (7:00-9:00).

Příjezd: Lesopark Štěpánka ve středu města Mladá Boleslav za zimním stadionem.
- průjezd centrem Mladé Boleslavi (přes Staoměstské náměstí) je uzavřen !!! - viz. webové stránky

Povinná výbava: Podle řádů a směrnic SSPS
- Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí
- Závodník je povinen řídit se pravidly závodu, řády a směrnicemi SSPS
- Startovní číslo musí být upevněné na přední straně těla, koloběžky nebo kola tak, aby bylo čitelné rozhodčími
- S výjimkou kategorií CC (canicrossu) je povinná ochranná přilba

Zvláštnosti a upozornění pořadatele: V celém prostoru úvaziště, startu, cíle a po celé délce trati je přísný zákaz volného pobíhání psů

Na stránkách závodu - https://zavody.ceskyhorskypes.cz
- budou zveřejňovány aktuální informace
- se můžete přihlásit pomocí formuláře
- můžete sledovat statistiku prihlášených
- si můžete prohlédnout výsledky a fotografie z předchozích ročníků

www stránky závodu: https://zavody.ceskyhorskypes.cz