SIRIUS CANICROSS OKOLOHRADCE 2009

18.09.2009 14:13

 

SIRIUS CANICROSS OKOLOHRADCE 2009  

Pořadatel: Děti Severu o.s.

Ředitel závodu: Mgr. Dušan Erbs

Adresa:
M.Horákové 264, 500 06 Hradec Králové

E-mail: deti.severu@seznam.cz

Tel:  607 947 910 

Termín závodu:  19.9. – 20.9. 2009

Místo startu a cíle:
Rekreační areál Biřička v Hradci Králové


V místě se nachází stejnojmenný rybník Biřička, s možností koupání lidí i psů.

Disciplíny a délka okruhu-platí pro obě startovní kola sobota a neděle

Hlavní závod:
Bikejering    (jezdec na horském kole + jeden pes)            okruh 4,5 km
Scooter 1, 2  (jezdec na koloběžce + jeden či dva psi)       okruh 4,5 km
Canicross      (běžec + jeden pes)                                       okruh 4,5 km

Závod příchozích a mládežnických kategorií - pouze sobota „Canicross pro celou rodinu“- mládež 3 - 9let - 0,5 km (obrátková trať)
mládež 10 -14 let - 1 km (obrátková trať)
příchozí od 15 let – 2 km (okruh-možné absolvování brodu jako v hlavním závodě)

Podmínky účasti:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít upevněné startovní číslo na přední straně těla, resp. řidítek, tak aby bylo čitelné rozhodčími, v Bikejeringu a Scooteru na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností.

Trasa:
Hlavní závod je dvoukolový, pro všechny disciplíny je délka okruhu 4,5 km, všichni absolvují tentýž okruh. Trasa hlavního závodu vedena rozmanitým lesním terénem v okolí rybníku Biřička - ideální místo pro pořádání závodů psích spřežení. V minulosti zde již několik ročníků sprintových závodů, včetně spřežení, bylo pořádáno. Okruh je veden po zastíněných lesních měkkých a pískových cestách. Na trati je možné absolvovat asi půl metru hluboký brod.
Okruh bude velmi dobře značen (mlíka, pytlové mantinely v nepřehledných místech, terče dle soutěžního řádu SSPS).

Závod příchozích a mládežnických kategorií je jednokolový (sobota). Tratě jsou vedeny po obvodu rybníku Biřička po lesních a pískových cestách.

 

Prezentace:
Prezentace přihlášek pro hlavní závod, příchozí a mládežnické kategorie bude v areálu Biřička v sobotu 19.9.2009 od 12:00 hodin do 14:00 hodin

Start  závodu:

Sobota-1.kolo

Canicross – hromadné starty, Bikejering a Scooter1,2 – intervalové starty po 60 sekundách

V kategorii příchozích a mládeže jsou starty hromadné

Neděle – 2.kolo

Canicross- starty Gundersenovou metodou dle výsledků z 1.kola

Bikejering a Scooter1,2 – intervalové starty po 1 minutě od nejpomalejšího dle výsledků z 1.kola

Kategorie:

Hlavní závod
• Bikejering Muži  /BkjM/      
• Bikejering Ženy  /BkjW/
• Scooter 1 smíšený /SC1/ 
• Scooter 2 smíšený /SC2/
• Canicross Muži  /CCM/
• Canicross Ženy  /CCW/

Závodní běh příchozích „Canicross pro celou rodinu“
• Mládež 3 - 9 let chlapci-dívky  (možný doprovod dospělého)
• Mládež 10 – 14 let chlapci-dívky
• Dospělí (od 15 let) muži -ženy

Přihlášky:
Hlavní závod- předem
do 11.9. 2009 pomocí formuláře na www.canicross.cz, poštou, mailem či telefonicky (viz. kontaktní údaje) nebo na místě v den závodu od 12:00-14:00 hodin

Na vložený závod pro mládež a dospělé příchozí není třeba přihlášky předem, pouze na místě 12:00-14:00hodin

Platba startovného:

Hlavní závod

Na místě při prezentaci v závodní kanceláři

- předem přihlášení do 11.9.2009 250 Kč, přihlášení na místě v den závodu 300 Kč, další disciplína 50 Kč

Dětský závod a závod příchozích

Na místě s přihláškami k závodu

Kategorie dospělých příchozích 50 Kč, mládežnické kategorie zdarma

Předpis:
Závodníci soutěží dle Soutěžního a Závodního řádu SSPS a propozic vypsaných pořadatelem závodu. Tato akce také podléhá Řádu na ochranu zvířat při závodech psích spřežení (Schválený ÚKOZ 7. 9. 2006 pod č.j. 288827/2006-1102), jenž je k dispozici na webových stránkách a bude k nahlédnutí v místě prezentace.


Veterinární podmínky:
dle závodního řádu SSPS                                                                                     
Očkování - vzteklina, parvoviroza, psinka - nesmí být starší 1 rok a mladší 1 měsíc. Očkovací průkazy s veterinárním osvědčením ne starším 3 dny předloží každý závodník u psů, kteří nemají "europas". Psi, kteří mají "europas" nemusí mít veterinární osvědčení. Veterinární přejímka psů bude provedena v sobotu od 12 hod – 14.00 hod v místě prezentace a přihlášek. Nemocní psi nebudou přijati.


Startovné zahrnuje:
občerstvení v cíli závodu, zdravotní a pořadatelskou službu, měření času a zpracování výsledků, startovní číslo, upomínková taška s překvapením.


V případě nedokončení či nenastoupení ke startu se startovné nevrací


Časový harmonogram:

Sobota 19.9. 2009
12:00 – 14:00 – prezentace a přihlášky závodníků 12:00 - 14:00 - veterinární prohlídka psů
12:00 – 16:00 – možnost prohlídky trati se psy, koupání
16:00 – starty závodu mládežnických kat. a závodu příchozích (hromadné starty)
17:00 – zahájení startů hlavního závodu (CCM, CCW-hromadné starty, BKJ, SC1, SC2-interval.starty) 18:00-18:30-vyhlášení výsledků závodů dětí a příchozích

Neděle 20.9. 2009
10:00 – zahájení startů druhého kola (CCM, CCW-interval.starty Gundersenovou m., BKJ, SC1, SC2-interval.st.)
12:00– zakončení závodů
13:00-14:00 - vyhlášení výsledků

Ceny:
• První tři v každé disciplíně, resp. kategorii, medaile, trofeje
• další ceny dle možností pořadatele (tombola)
Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Stravování:
Možnost veškerého občerstvení a stravování v restauraci „Pavlína“ přímo v areálu rekreačního střediska (
https://www.biricka.hostuju.cz/) a dále v nedalekých restauracích na Novém Hradci Králové.

Ubytování:

1. V tělocvičně nedaleké základní školy (cca800 metrů od startu) - zde také veškeré sociální zázemí-šatny, sprchy, WC. Vstup bez psů. Auta se psy nutno ponechat na parkovišti u startu (800m). Vlastní spacáky a karimatky. Cena 50 Kč na osobu a noc. Přihlášky na ubytování předem do čtvrtka 10. 9.2009 (emailem, telefonicky).

2. Stanování v rekreačním areálu Biřička na pláži rybníka či ve vlastních autech na parkovišti (cca 200m od startu). Nutno dodržet noční klid po 22 hodině.

 

—————

Zpět